Leringens pandorai282319414706044606._szw1280h1280_

F: 2016 

HD A/A  ED  UA 

DNA testad Fri  GR_PRA 1  GR_PRA "

Genomförd BPH 

Meriter  CK 

 

länk till rasdata