Red Blooms I Have a Dream i282319414706044706._szw1280h1280_

f: 2017

HD A/A  ED UA 

GR_PRA  hereditärt fri 

GR_PRA 2 hereditärt fri 

 

Länk till rasdata