Red Blooms Ariodante 

f: 2018i282319414684563245._szw1280h1280_

HD  A/A  ED UA 

GR_PRA 1   GR_PRA  2  DNA testad fri 

Meriter Exellent 

genomförd BPH 

 

Länk till rasdata