Red Blooms Guilty of love i282319414708846822._szw1280h1280_

f: 2021

HD  B/B  ED   UA 

GR_PRA 1 hereditärt fri 

GR_PRA 2 hereditärt fri 

benomförd BPH  

Meriter  Exellent 

 

Länk till rasdata